Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Geografia

Curs acadèmic

2024-25

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

català (45%), castellà (45%) i anglès (10%)

Places

20

Coordinació

Pilar Alonso Logroño pilar.alonso@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Departament de Geografia, Història i Història de l'Art
Twitter Departament
Twitter Departament
Twitter Departament

En el grau en Geografia de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida estudiem la relació de les persones amb el seu entorn, sigui la ciutat, sigui el territori o el medi físic. Per dur a terme aquest tipus d’estudi utilitzem i fem mapes, parem atenció a les dinàmiques socials i econòmiques en la mesura que tenen una influència en l’ús i en el modelatge de l’espai, i no perdem la perspectiva històrica, ja que ens ajuda a entendre molts del fenòmens que ens interessen. Ens ocupem, doncs, de problemes tan diversos com l’urbanisme, la demografia, els recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les seves repercussions espacials, el turisme, o la localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

Per assolir aquests objectius és necessari dominar algunes tècniques, com la cartografia, l'estadística o l’ús de bases de dades i programari com els sistemes d’informació geogràfica. Tot i això, no oblidem la formació teòrica que capaciti per comprendre les dinàmiques socials i territorials. Un aprenentatge com el que proposem prepara el nostre estudiantat per enfrontar-se al món laboral en diversos àmbits, tant públics com privats.  Entre les nombroses sortides destaquem les d'agent de desenvolupament del territori, tècnic en Sistemes d'Informació Geogràfica, tècnic medioambiental, meteoròleg o docent de Geografia i Història.  La capacitació que s'adquireixi en aquest terreny dependrà de la imaginació i la voluntat que cadascú hi posi.

DÍPTIC INFORMATIU